Materiály ke stažení

Čtvrtek 1. června

Společná část - moderuje MUDr. Oldřich Šubrt, CSc. MBA

09:30 – 10:00
 

Registrace účastníků

 
10:00 – 10:15

Slavnostní zahájení konference
Ing. Tomáš Groh / Výkonný ředitel HARTMANN – RICO

 
10:15 – 10:40

Naplnění hlavních cílů Ministerstva zdravotnictví za končící volební období
Ing. Helena Rögnerová / Zástupce náměstka pro zdravotní pojištění Ministerstva zdravotnictví ČR

10.40 – 11:05

Budoucnost dlouhodobé péče v Evropě
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA / Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

11.05 – 11:30

Problematika úhrady nákladné centrové péče pro zdravotnická zařízení
MUDr. Petr Honěk / Náměstek ředitele pro zdravotní péči Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

11.30 – 11:55

Hranice růstu a jejich politické důsledky
Dr. Habil. Petr Robejšek / Politolog, ekonom, komentátor

11.55 – 12:20

Vliv úspěšné ekonomiky na úroveň zdravotnictví ve vyspělých zemích v Evropě
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. / Institut ekonomických studií FSV UK

12.20 – 12:45

Hlavní problémy českého zdravotnictví očima ekonoma
Ing. Miroslav Zámečník / Partner, Boston Venture Central Europe

12.45 – 14:00
 

Oběd

 

 

Zdravotní část - moderuje MUDr. Oldřich Šubrt, CSc. MBA

14:00 – 14:25

Principy efektivního řízení zdravotnického zařízení
MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA / Předseda správní rady Academy of Health Care Management

14:25 – 14:50

Co musíme změnit pro efektivnější české zdravotnictví
MUDr. Pavel Vepřek / Zakladatel Iniciativy Zdravotnictví 2.0.

14:50 – 15:15

Nástroje pro řízení operačních sálů jako cesta k lepším výsledkům nemocnice
Ing. Petr Doležal / Konzultant HARTMANN Consulting

15:15 - 15:30   COFFEE BREAK  
15.30 – 15:50

Cesta ke zvýšení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotnického zařízení  
MUDr. David Marx / Ředitel Spojené akreditační komise

15.50 – 16:10

Využití mezinárodních standardů WHO a CDC ve zdravotnickém zařízení
Mgr. Petr Havlíček / Brand Manager pro dezinfekce HARTMANN-RICO

16:10 - 16:30

Bezpečnost z pohledu práva pacientů a zdravotnického zařízení
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. / Přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK v Praze

19:30 - 02:00
 

SPOLEČENSKÝ VEČER

 

 

Sociální část - moderuje Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

14:00 – 14:25

Náklady na poskytování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb a jejich financování
doc. Ladislav Průša, CSc. / Ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí ČR

14:25 – 14:50

Jak si získat a udržet zaměstnance v sociálních službách
Ing. Daniela Lusková, MPA / Ředitelka Domova U Biřičky v Hradci Králové

14:50 – 15:15

HARTMANN partnerem ve vzdělávání profesionálů v sociálních službách
Ing. Hana Podzemná / Manager HARTMANN akademie

19:30 - 02:00
 

SPOLEČENSKÝ VEČER

 

 

Pátek 2. června

Zdravotní část - moderuje MUDr. Oldřich Šubrt, CSc. MBA

09:00 - 09:30

Úskalí úhradové vyhlášky 2017 z pohledu zdravotnického zařízení
MUDr. Petr Pokorný / Vedoucí Oddělení zdravotních pojišťoven IKEM

09:30 - 10:00

Očekávaný dopad zákona o registru smluv na zdrav. sektor s účinností od 1. 7. 2017
Mgr. František Korbel, Ph.D. / Partner AK Havel, Holásek & Partners

PhDr. Mgr. František Neuwirth / Specialista na oblast zdravotnictví a registr smluv AK Havel, Holásek & Partners

10:00 - 10:15   COFFEE BREAK  
10:15 - 10:45

Jak vytvořit bezpečné a inspirativní prostředí pro zaměstnance ve zdravotnictví
Ing.Jaroslav Průša, MBA / Ředitel NEXT-L GROUP

10:45 - 11:15

Vliv týmové práce na výsledky zdravotnického zařízení
Ing. Zdeněk Pospíšil, MBA / Partner Bioss Central Europe
Mgr. Pavel Slezák / Partner Bioss Central Europe

11:15 - 11:45

HARTMANN partnerem ve vzdělávání profesionálů ve zdravotnictví
Ing. Hana Podzemná / Manager HARTMANN akademie

 

Sociální část - moderuje Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

09:00 - 09:15   Úvodní slovo k paliativní péči  
09:15 - 09:40

Paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
Mgr. Lucie Pohlová / Vedoucí zdravotního úseku Nový domov Karviná

09:40 - 10:05

Má být paliativní péče součástí sociálních služeb?
MUDr. Ladislav Kabelka / Předseda a zakládající člen České společnosti paliativní medicíny ČLS

10:05 - 10:20   COFFEE BREAK  
10:20 - 10:45

Paliativní péče a sociální služby vhled do souvislostí
Mgr. Petr Hanuš / Ředitel odborných sekcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

10:45 - 11:10
 

Hospicová terénní péče v České republice
MUDr. Martina Novotná / Ředitelka Odboru zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví ČR

11:10 - 11:35

Cíle péče a paliativní přístup v pobytových službách
Mgr. et Ing. Matěj Lejsal / Ředitel Domova Sue Ryder

11:45 - 12:30  

OBĚD

 
© 2015 HARTMANN - RICO a. s. · O krok dál pro zdraví