Materiály ke stažení

Čtvrtek 9. června

Společná část - moderuje MUDr. Oldřich Šubrt, CSc. MBA

09:30 – 10:00
 

Registrace účastníků

 
10:00 – 10:15

Slavnostní zahájení konference
Ing. Tomáš Groh / Výkonný ředitel HARTMANN – RICO

 
10:15 – 10:40

Právní odpovědnost zdravotního zařízení ve vztahu k poskytování zdravotní péče
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. / Náměstkyně ministra zdravotnictví ČR

10.40 – 11:05

Dlouhodobá péče v ČR v roce 2018 – návrh změnového zákona
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA / Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

11.05 – 11:30

Role krajů ve zdravotním systému ČR a aktuální problémy českého zdravotnictví
MUDr. Jiří Běhounek / Hejtman Kraje Vysočina

11.30 – 11:55

Úhrady zdravotní péče v sociálních zařízeních
Ing. Helena Rögnerová / Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ČR

11.55 – 12:20

Makroekonomický pohled na konkurenceschopnost ČR v porovnání s vyspělými státy EU
Prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D. / Emeritní profesor, Fordham University, New York

12.20 – 12:45

Jak si vede české zdravotnictví v porovnání s evropskými státy, slabiny, silné stránky a doporučení, abychom se mohli bavit o kvalitním, bezpečném a efektivním zdravotnictví
Ing. Miroslav Zámečník / Partner, Boston Venture Central Europe

12.45 – 14:00
 

Oběd

 

 

Zdravotní část - moderuje MUDr. Oldřich Šubrt, CSc. MBA

14:00 – 14:10

Role procesního řízení v nemocnicích
MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA / Předseda správní rady, Academy of Health Care Management

14:10 – 14:35

Vyhodnocování efektivity operačních výkonů a řízení produkce nemocnice
Ing. Petr Doležal / Konzultant HARTMANN Consulting

14:35 – 14:55

Efektivita v českém zdravotnictví z pohledu Jihočeského kraje
Ing. Martin Bláha, MBA / Předseda představenstva Jihočeské nemocnice, a.s.

14.55 – 15:15

Strategie zdravotní péče v Kraji Vysočina jako nástroj pro rozvoj kvalitní a efektivní péče
Ing. Michael Viereckl / FM solutions, a.s.

15.15 – 15:40

Restrukturalizace zdravotní péče v kraji Weiden (příklad z Německa)
MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA / Předseda správní rady, Academy of Health Care Management

15.40 – 16:00
 

Coffee break

 
16.00 – 16:25

Kvalita a bezpečí jako hlavní principy k úspěšné a efektivní akreditaci ve zdravotnickém zařízení
Ing. Gabriela Franková / Auditor, konzultant, Spojená akreditační komise

16.25 – 16:50

Evolution koncept jako nástroj pro bezpečné zdravotní zařízení
Mgr. Petr Havlíček / Brand manager disifectants

16.50 – 17:15

Kvalitní a bezpečné zdravotní zařízení jako prevence pacientských sporů
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. / Předsedkyně Společnosti medicínského práva ČLS JEP, Přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK

 

Sociální část - Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Zdravotní část
Zdravotní část
14:00 – 14:25

Pojištění dlouhodobé péče v Německu
Dr. Ilja Seifert / Předseda Allgemeiner Behindertenverband in Deutschland e.V.

 
14:25 – 14:50

Pojištění dlouhodobé péče a jeho aplikovatelnost do podmínek ČR z pohledu makroekonoma
Ing. Miroslav Zámečník / Partner, Boston Venture Central Europe

14:50 – 15:15
 

Sektorová dohoda pro sociální služby
Mgr. Petr Hanus / Unie zaměstnavatelských svazů České republiky

15.15 – 15:45
 

Coffee break

 
15.45 – 16:10

Preskripce INKO pomůcek u pacientů v PZSS, revizní zkušenosti VZP ČR
MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA / Předsedkyně Společnosti revizního lékařství ČLS JEP

16.10 – 16:35
 

Centralizace ústavní lékárny v podmínkách sociálních služeb
Jana Zadražilová / Ředitelka Domova pro seniory Dobrá Voda u Českých Budějovic

19.30 – 02:00
 

Společenský večer

 

 

Pátek 10. června

Zdravotní část - moderuje MUDr. Oldřich Šubrt, CSc. MBA

09:00 – 09:30

Problematika uzavírání smluv mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními
PharmDr. Ivana Cimalová, MBA / Ředitelka Odboru zdravotnického, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

09:30 – 10:00

Problematika neuhrazené péče zdravotnickému zařízení (Návod, co s tím)
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. / Analytik společnosti D&D Health s.r.o.

10:00 – 10:30
 

Coffee break

 
10:30 – 11:00

Veřejné zakázky ve zdravotnictví
JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler / Ředitel Odboru práva veřejných zakázek a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

11:00 – 11:30

Zákon o zadávání veřejných zakázek očima odborníka
JUDr. Petr Kolman / PF MU a člen rozkladové komise ÚOHS

11:30 – 11:45

Zakončení konference
MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA / Předseda správní rady, Academy of Health Care Management

 
12:00 – 13:00
  Oběd  

Sociální část - Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

09:00 – 09:25

Financování sociálních služeb, ohlédnutí zpět
Ing. Linda Maršíková / Vedoucí oddělení financování sociálních služeb MPSV

09:25 – 09:50

Srovnání pravidel vyrovnávací platby mezi kraji
Ing. Roman Kreim, Ph.D. / Konzultant HARTMANN Consulting

09:50 – 10:15

Zkušenosti se systémem financování – Karlovarský kraj
Bc. Miloslav Čermák / Náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro sociální věci a neziskové organizace

10:15 – 10:30
 

Coffee break

 
10:30 – 10:55

Zkušenosti se systémem financování – Zlínský kraj
Mgr. Jana Chovancová / Vedoucí odboru sociálních služeb Zlínského kraje

10:55 – 11:20

Zkušenosti s řešením vyrovnávací platby v sociálním zařízení
Ing. Bc. Jan Sembdner / Ředitel Domova „Srdce v dlaních“ Jiříkov

11:30 – 13:00
 

Oběd

 
 
 

 

Stažení všech prezentací

Chcete stáhnout více prezentací najednou a nechcete to provádět jednotlivě? Stáhněte si všechny prezentace v jednom balíku.

Soubor se všemi prezentacemi
Velikost: 214MB

© 2015 HARTMANN - RICO a. s. · O krok dál pro zdraví