Zdravotní část KBE 2019

Moderuje Ing. Daniel Takáč

Úterý 11. června

13.30 - 13.55

Česká Republika dlouhodobě vykazuje nízký počet nozokomiálních infekcí. Je to skutečně tak, že se nás tento problém netýká?
MUDr. Pavel Totušek / Předseda České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny

13.55 - 14.20

Zaplatí pojišťovny náklady spojené s komplikacemi?
Ing. Pavel Brůna, MBA / Partner v Consult Hospital

14.20 - 14.45

Náhrady škod pacientům s nozokomiální infekcí
JUDr. Petr Šustek Ph.D. / Advokát / Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK

14.45 - 15.10

Nový přístup k aktivnímu vyhledávání suspektních případů HAI prostřednictvím aplikace EPIDIS
Mgr. Petr Havlíček / Brand Manager pro dezinfekce HARTMANN-RICO a.s.

15.10 - 15.25
 

COFFEE BREAK

15.25 - 15.50

Proč používat procesní přístup při řízení
MUDr. Oldřich Šubrt, Csc., MBA / Předseda správní rady Academy of Health Care Management

15.50 - 16.15

Hlavní přínosy analýzy operačního provozu, zkušenosti z Oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi
MUDr. Jiří Nováček / Primář centrálních operačních sálů Krajské nemocnice Liberec, a. s. / Poradce předsedy představenstva Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s.

16.15 - 16.40

Jak jednoduše a online řídit operační provoz
Ing. Petr Doležal / Konzultant HARTMANN Consulting

16.40 - 16.45  

Ukončení prvního dne konference

 

Středa 12. června

09.00 - 09.30

Proč je pro nemocnice důležitý spokojený zaměstnanec a spokojený pacient?
Daniel Vavřina / Zakladatel, HealthCare Institute

09.30 - 10.10
      

Zajištění bezpečnosti a spokojenosti pacientů

Mgr. Hana Drábková / Vedoucí odboru řízení kvality a kontroly FN Hradec Králové

Mgr. Pavel Žára / Vedoucí Centra komunikace FN Brno

MUDr. Jitka Matlochová / Koordinátor kvality lékařských procesů v Nemocnici Podlesí a.s. a AGEL a.s.

k diskuzi se připojí

Ing. Kristina Krausová, MBA / Ředitelka odboru zdravotní a sociální péče skupiny AGEL

10.10 - 10.25
 

COFFEE BREAK

10.25 - 10.55  

Informovaný souhlas jako nástroj podporující komunikaci zdravotníků s pacienty
Mgr. Sabina Procházková / Vedoucí právního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

10.55 - 11.15  

Na co si pacienti nejvíce stěžují?
Mgr. Petra Jelínková / Právník odboru rodiny, zdravotnictví a práce  / Kancelář veřejného ochránce práv

11.15 - 11.45

Nástroje podporující motivaci a spokojenost zaměstnanců zdravotnických zařízení
Mgr. Dana Mudd, Ph.D. / Nezávislý konzultant v oblasti managementu, HR a řízení organizačních změn

11.45 - 12.00

Závěrečné slovo
MUDr. Oldřich Šubrt, Csc., MBA / Předseda správní rady Academy of Health Care Management

12.00 - 13.00  

OBĚD

© 2015 HARTMANN - RICO a. s. · O krok dál pro zdraví