Společná část KBE 2019

Moderuje Ing. Daniel Takáč

Úterý 11. června

09.30 - 10.00
 

Registrace účastníků

10.00 - 10.15

Slavnostní zahájení konference
Britta Fünfstück / CEO Hartmann Group 

10.15 - 10.20

Úvodní slovo
Mgr. Filip Vrubel / Náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

1. DISKUZNÍ BLOK - Současná efektivita našeho zdravotnictví

10.20 - 11.20

Hlavní přednáška:
Vývoj zdravotnických systémů ve světě ve vztahu ke zvyšování jejich efektivity a kvality
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. / Předseda Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP

   

Další témata diskuze:

  1. Jaká je obecně současná efektivita českého zdravotnictví?
  2. Jak jsou na tom české nemocnice a zařízení sociálních služeb, jak měří a vyhodnocují efektivitu?
  3. Proč se ředitelé nemocnic obávají zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče a jak s tím bojují?
 

Diskutující:

prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. / Předseda Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP

Mgr. Jan Kvaček / Ředitel Nemocnice Na Bulovce

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA / Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR / Prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR / Prezident The European Ageing Network

MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D. / Lékařský náměstek Fakultní nemocnice Hradec Králové

11.20 - 11.30
 

COFFEE BREAK

 

2. DISKUZNÍ BLOK - Jak optimálně řídit výkonnost zdravotnického zařízení

11.30 - 12.30

Hlavní přednáška:
SOUČASNÉ VÝSTUPY NOVÉHO NÁRODNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. / Ředitel ÚZIS ČR

Management ve zdravotnictví / Rutina, vize, budoucnost. Kde je svět a kde jsme my?
MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH / Člen představenstva Unipharma a.s.

   

Další témata diskuze:

  1. Je možné řídit zařízení zdravotní či sociální péče jako firmu? Dají se pro to využít některé prvky řízení firmy z tržního prostředí?
  2. Měla by proběhnout restrukturalizace zdravotní péče (nemocniční a sociální)?
  3. Jak řídit velkou nemocnici / zařízení sociálních služeb, kde hledat oblasti pro realizaci úspor.
 

Diskutující:

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. / Ředitel ÚZIS ČR

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA / Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice

Ing. Petr Klíma, MBA / Ředitel ekonomického úseku Nemocnice České Budějovice a.s.

Mgr. Ivan Černovský / Regionální ředitel SeneCura s.r.o.

 

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH / Člen představenstva Unipharma a.s.

12.30 - 13.30
 

Oběd

© 2015 HARTMANN - RICO a. s. · O krok dál pro zdraví