Sociální část KBE 2019

Moderuje Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Úterý 11. června

14.00 - 14.30

Co může zajistit terénní péče – hranice a možnosti terénní péče
Jiří Boháček / Obchodní ředitel organizace HEWER, z. s. / Místopředseda sekce terénních služeb APSS ČR

14.30 - 15.00

Nákladovost pobytových služeb
Ing. Jiří Procházka / Ředitel Domova pro zrakově postižené Palata / Viceprezident pro pobytové služby APSS ČR

15.00 - 15.30

Je reálná deinstitucionalizace pro služby o seniory?
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA / Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR  / Prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR a prezident The European Ageing Network

15.30 - 16.00

Kdy péče doma a kdy v domově při péči o klienta s demencí
Mgr. Marcela Hauke / Ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem  / Předsedkyně sekce terénních služeb APSS ČR

 

Středa 12. června

09.00 - 09.30

Platy a mzdy v sociálních službách
Bc. Dagmar Žitníková / Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

09.30 - 10.00

Mileniánové v sociálních službách
Ing. Daniela Lusková, MPA / Ředitelka Domova U Biřičky poskytovatele sociálních služeb pro seniory / Viceprezidentka APSS ČR

10.00 - 10.30

Možnosti a praktické zkušenosti při získávání pracovníků do sociálních služeb a zdravotnictví ze zahraničí
Ing. Jaroslava Němcová, MBA / Předsedkyně pracovní skupiny pro zaměstnanost a sociální politiku při Hospodářské komoře ČR  / Country manager OSPRO MB, spol. s r.o.

10.30 - 11.00

Legislativní změny v roce 2019 a dopady na zařízení sociálních služeb
MUDr. Taťána Soharová / Expertka na lékovou politiku, cenotvorbu zdravotnických prostředků a úhrad z veřejného zdravotního pojištění  / Jednatelka konzultační společnosti Remedical

11.00 - 11.15

Závěrečné slovo
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA / Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR / Prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Prezident The European Ageing Network

11.30 - 13.00  

OBĚD

 
 
 
© 2015 HARTMANN - RICO a. s. · O krok dál pro zdraví