Program 10. konference KBE 2019

Přispíváme ke zvyšování úrovně českého zdravotnictví

Úterý 11. června

Společná část - moderuje Ing. Daniel Takáč

09.30 - 10.00
 

Registrace účastníků

10.00 - 10.15

Slavnostní zahájení konference
Britta Fünfstück / CEO Hartmann Group 

1. DISKUZNÍ BLOK - Současná efektivita našeho zdravotnictví

10.15 - 11.15

Hlavní přednáška:
Vývoj zdravotnických systémů ve světě ve vztahu ke zvyšování jejich efektivity a kvality
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. / Předseda Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP

   

Další témata diskuze:

  1. Jaká je obecně současná efektivita českého zdravotnictví?
  2. Jak jsou na tom české nemocnice a zařízení sociálních služeb, jak měří a vyhodnocují efektivitu?
  3. Proč se ředitelé nemocnic obávají zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče a jak s tím bojují?
 

Diskutující:

prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. / Předseda Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP

Mgr. Jan Kvaček / Ředitel Nemocnice Na Bulovce

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA / Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR / Prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR / Prezident The European Ageing Network

MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D. / Lékařský náměstek Fakultní nemocnice Hradec Králové

11.15 - 11.30
 

COFFEE BREAK

2. DISKUZNÍ BLOK - Jak optimálně řídit výkonnost zdravotnického zařízení

11.30 - 12.30

Hlavní přednáška:

SOUČASNÉ VÝSTUPY NOVÉHO NÁRODNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. / Ředitel ÚZIS ČR

   

Další témata diskuze:

  1. Je možné řídit zařízení zdravotní či sociální péče jako firmu? Dají se pro to využít některé prvky řízení firmy z tržního prostředí?
  2. Měla by proběhnout restrukturalizace zdravotní péče (nemocniční a sociální)?
  3. Jak řídit velkou nemocnici / zařízení sociálních služeb, kde hledat oblasti pro realizaci úspor.
 

Diskutující:

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. / Ředitel ÚZIS ČR

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA / Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice

Ing. Petr Klíma, MBA / Ředitel ekonomického úseku Nemocnice České Budějovice a.s.

Mgr. Ivan Černovský / Regionální ředitel SeneCura s.r.o.

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH / Člen představenstva Unipharma a.s.

12.30 - 14.00
 

Oběd

 

Zdravotní část - moderuje Ing. Daniel Takáč

14.00 - 14.25

Česká Republika dlouhodobě vykazuje nízký počet nozokomiálních infekcí. Je to skutečně tak, že se nás tento problém netýká?
MUDr. Pavel Totušek / Předseda České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny

14.25 - 14.50

Zaplatí pojišťovny náklady spojené s komplikacemi?
Ing. Pavel Brůna, MBA / Partner v Consult Hospital

14.50 - 15.15

Náhrady škod pacientům s nozokomiální infekcí
JUDr. Petr Šustek Ph.D. / Advokát / Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK

15.15 - 15.40

Nový přístup k aktivnímu vyhledávání suspektních případů HAI prostřednictvím aplikace EPIDIS
Mgr. Petr Havlíček / Brand Manager pro dezinfekce HARTMANN-RICO a.s.

15.40 - 15.55
 

COFFEE BREAK

15.55 - 16.20

Proč používat procesní přístup při řízení
MUDr. Oldřich Šubrt, Csc., MBA / Předseda správní rady Academy of Health Care Management

16.20 - 16.45

Hlavní přínosy analýzy operačního provozu, zkušenosti z Oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi
MUDr. Jiří Nováček / Náměstek LPP Oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi

16.45 - 17.10

Jak jednoduše a online řídit operační provoz
Ing. Petr Doležal / Konzultant HARTMANN Consulting

17.10 - 17.15  

Ukončení prvního dne konference

 

Sociální část - moderuje Ing. Jiří Horecký, Ph. D., MBA

Zdravotní část
Zdravotní část
14.00 - 14.30

Co může zajistit terénní péče – hranice a možnosti terénní péče
Jiří Boháček / Obchodní ředitel organizace HEWER, z. s. / Místopředseda sekce terénních služeb APSS ČR

14.30 - 15.00

Nákladovost pobytových služeb
Ing. Jiří Procházka / Ředitel Domova pro zrakově postižené Palata / Viceprezident pro pobytové služby APSS ČR

15.00 - 15.30

Je reálná deinstitucionalizace pro služby o seniory?
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA / Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR  / Prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR a prezident The European Ageing Network

15.30 - 16.00

Kdy péče doma a kdy v domově při péči o klienta s demencí
Mgr. Marcela Hauke / Ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem  / Předsedkyně sekce terénních služeb APSS ČR

 

Středa 12. června

Zdravotní část - moderuje Ing. Daniel Takáč

09.00 - 09.30

Proč je pro nemocnice důležitý spokojený zaměstnanec a spokojený pacient?
Daniel Vavřina / Zakladatel, HealthCare Institute

09.30 - 10.10
      

Zajištění bezpečnosti a spokojenosti pacientů

Mgr. Hana Drábková / Vedoucí odboru řízení kvality a kontroly FN Hradec Králové

Mgr. Pavel Žára / Vedoucí Centra komunikace FN Brno

MUDr. Jitka Matlochová / Koordinátor kvality lékařských procesů v Nemocnici Podlesí a.s. a AGEL a.s.

k diskuzi se připojí

Ing. Kristina Krausová, MBA / Ředitelka odboru zdravotní a sociální péče skupiny AGEL

10.10 - 10.25
 

COFFEE BREAK

10.25 - 10.55

Informovaný souhlas jako nástroj podporující komunikaci zdravotníků s pacienty
Mgr. Sabina Procházková / Vedoucí právního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

10.55 - 11.15  

Na co si pacienti nejvíce stěžují?
Mgr. Petra Jelínková / Právník odboru rodiny, zdravotnictví a práce  / Kancelář veřejného ochránce práv

11.15 - 11.45

Nástroje podporující motivaci a spokojenost zaměstnanců zdravotnických zařízení
Mgr. Dana Mudd, Ph.D. / Nezávislý konzultant v oblasti managementu, HR a řízení organizačních změn

11.45 - 12.00

Závěrečné slovo
MUDr. Oldřich Šubrt, Csc., MBA / Předseda správní rady Academy of Health Care Management

12.00 - 13.00  

OBĚD

Sociální část - moderuje Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

09.00 - 09.30

Platy a mzdy v sociálních službách
Bc. Dagmar Žitníková / Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

09.30 - 10.00

Mileniánové v sociálních službách
Ing. Daniela Lusková, MPA / Ředitelka Domova U Biřičky poskytovatele sociálních služeb pro seniory / Viceprezidentka APSS ČR

10.00 - 10.30

Možnosti a praktické zkušenosti při získávání pracovníků do sociálních služeb a zdravotnictví ze zahraničí
Ing. Jaroslava Němcová, MBA / Předsedkyně pracovní skupiny pro zaměstnanost a sociální politiku při Hospodářské komoře ČR  / Country manager OSPRO MB, spol. s r.o.

10.30 - 11.00

Legislativní změny v roce 2019 a dopady na zařízení sociálních služeb
MUDr. Taťána Soharová / Expertka na lékovou politiku, cenotvorbu zdravotnických prostředků a úhrad z veřejného zdravotního pojištění  / Jednatelka konzultační společnosti Remedical

11.00 - 11.15

Závěrečné slovo
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA / Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR / Prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Prezident The European Ageing Network

11.30 - 13.00  

OBĚD

 
 
 
© 2015 HARTMANN - RICO a. s. · O krok dál pro zdraví