Zdravotní část KBE 2018

Moderuje Ing. Daniel Takáč

Čtvrtek 14. června

14.00 - 14.25

Měření kvality zdravotnických zařízení ve vztahu k akreditaci
Ing. Gabriela Franková / Zástupkyně ředitele Spojené akreditační komise / Spoluautor MUDr. David Marx, Ph.D.,

14.25 - 14.50

Řízení kvality v německých nemocnicích – nozokomiální infekce
Ing. Jan Fitzgerald Ryčl / Managing Director Ryčl Consulting

14.50 - 15.15

Vliv nozokomiálních nákaz na kvalitu, bezpečnost a ekonomiku zdravotnického zařízení
MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH / Místopředseda představenstva AGEL

15.15 - 15.40

Kdo zaplatí za nozokomiální nákazy ve zdravotnickém zařízení?
Ing. Pavel Brůna, MBA / Partner v Consult Hospital

15.40 - 16.00
 

COFFEE BREAK

16.00 - 16.25

Systémová aplikace pro vyhledávání pacientů s HAI
Mgr. Petra Vavřinová / Epidemiologická sestra v nemocnici Jihlava

16.25 - 16.50

Zavedení doporučených postupů WHO pro snižování HAI prostřednictvím Evolučního konceptu
Mgr. Petr Havlíček / Brand Manager pro dezinfekce HARTMANN-RICO

16.50 - 17.15

Právní ochrana zdravotnického zařízení při rozhodování soudu o zanedbání péče
JUDr. Ing. Lukáš Prudil / Advokát v AK PRUDIL a spol.

 

Pátek 15. června

09.00 - 09.30

Hledání efektivity ve světě akcelerující změny
Prof. Ing. Milan Zelený, M.S. Ph.D. / Emeritní profesor Fordham University, New York

09.30 - 10.00
 

Nástroje pro zvyšování efektivity použitelné v českém zdravotnictví
MUDr. Oldřich Šubrt, Csc., MBA / Předseda správní rady Academy of Health Care Management

10.00 - 10.15
 

COFFEE BREAK

10.15 - 10.30

Přínosy efektivního řízení procesů v operačním provozu
Ing. Petr Doležal / Konzultant HARTMANN Consulting

10.30 - 11.00
 

Praktický příklad přínosů efektivního řízení procesů v operačním provozu 
MUDr. Tomáš Gottvald / Generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje

11.00 - 11.30

Nástroje k automatickému vyhodnocování a řízení hlavních procesů na operačních sálech
Ing. Petr Doležal / Konzultant HARTMANN Consulting

11.30 - 12.00

Zvyšování kvality a bezpečnosti pacientů při efektivním využívání podtlakové terapie
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. / Zástupkyně přednosty I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

12.00 - 12.30

Využití DRG a dat pro kvalitní a efektivní poskytování péče
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. / Ředitel ÚZIS ČR

12.30 - 12.45

Přínosy investic do nástrojů zlepšující kvalitu, bezpečnost a efektivitu zdravotnického zařízení
MUDr. Oldřich Šubrt, Csc., MBA / Předseda správní rady Academy of Health Care Management

© 2015 HARTMANN - RICO a. s. · O krok dál pro zdraví