Společná část KBE 2018

Moderuje Ing. Daniel Takáč

Čtvrtek 14. června

09.30 - 10.00
 

Registrace účastníků

10.00 - 10.15

Slavnostní zahájení konference
Ing. Tomáš Groh / Výkonný ředitel HARTMANN-RICO

10.15 - 10.40

Fungování zdravotnictví v sousedních státech v porovnání s Českou republikou
Ing. Miroslav Zámečník / Partner v Boston Venture Central Europe

10.40 - 11.05

Výklad Ministerstva zdravotnictví na hrazení standardů, nadstandardů a zdravotnických prostředků
Mgr. Jan Zapletal / Vedoucí oddělení správy zdravotních pojišťoven

11.05 - 11.30

Velkokapacitní zařízení = horší kvalita života, mýtus nebo skutečnost?
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA / Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb

11.30 - 11.55

Financování sociálních služeb
Ing. Marie Bílková / Ředitelka odboru Financování kapitol státního rozpočtu I

11.55 - 12.20

Názor zdravotních pojišťoven na odměňování zdravotnických zařízení za dodržování a zvyšování kvality a bezpečnosti
Ing. Ladislav Friedrich, CSc. / Prezident Svazu zdravotních pojišťoven

12.20 - 12.45

Hlavní cíle Ministerstva zdravotnictví pro nadcházející volební období
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D, MPH / Náměstkyně ministra

12.45 - 14.00
 

Oběd

© 2015 HARTMANN - RICO a. s. · O krok dál pro zdraví