Sociální část KBE 2018

Moderuje Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Čtvrtek 14. června

14.00 - 14.30

Využití dobrovolníků v sociálních službách
Hana Rabenhauptová / Referent komunitního plánování města Prachatice

14.30 - 15.00

Novela zákona o sociálních službách a souvisejících předpisů
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA / Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb

15.00 - 15.30

Problematika úhrad v ošetřovatelské péči – soudní spory se zdravotními pojišťovnami
JUDr. Petr Haluza / Advokát, člen výboru Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

 

Pátek 15. června

09.00 - 09.15

Předmluva
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA / Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb

09.15 - 09.45

Možnosti řešení dlouhodobé péče 
prof. MUDr. Ing. Petr Fiala / Místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic / Ředitel rehabilitačního ústavu LRS

09.45 - 10.15

Indikace ošetřovatelské péče
MUDr. Petr Bouzek / Všeobecný praktický lékař, předseda Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

10.15 - 10.30   COFFEE BREAK
10.30 - 11.00

Prezentace MoliCare Elastic, Klinická studie – úspora času a energie pro ošetřující personál
Ing. Andrea Pisingerová / Senior Brand Manager Inkontinence

11.00 - 11.30

Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách - novinka z kuchyně APSS a HARTMANN-RICO
Mgr.David Šourek / Lektor Institutu vzdělávání APSS ČR , člen expertní skupiny „Certifikace paliativní péče“

 
 
 
© 2015 HARTMANN - RICO a. s. · O krok dál pro zdraví