Vítejte na stránkách konference

Kvalita-Bezpečnost-Efektivita

11. - 12. června 2019, Aquapalace Hotel Praha

 
 
Do zahájení konference zbývá
 

Jubilejní 10. ročník konference KVALITA–BEZPEČNOST–EFEKTIVITA

Záštitu nad 10. ročníkem konference převzalo Ministerstvo zdravotnictví.

Je nám ctí, že pro vás můžeme připravit již 10. ročník konference KVALITA-BEZPEČNOST-EFEKTIVITA. V rámci letošních dvou konferenčních dní se budeme věnovat tématům zaměřeným na možnosti, jak lze přispívat ke zvyšování úrovně českého zdravotnictví. Můžete se těšit na řadu zajímavých přednášek a diskuzí jak s oborníky z řad zástupců jednotlivých nemocnic a zařízení sociálních služeb, tak také z oblastní odborných společností. Novinkou v letošním roce budou dva hlavní diskuzní bloky, které proběhnou 11. června 2019 v dopolední části a zaměří se na efektivitu českého zdravotnictví a výkonnost zdravotnických zařízení.
Během těchto bloků se můžete zapojit do diskuze s prof. Martinem Dlouhým, předsedou společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví, s prof. Ladislavem Duškem, ředitelem ÚZIS ČR a mnoha dalšími. Konference každoročně probíhá pod záštitou odborných garantů, kterými jsou společnosti Academy of Health Care Management a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Ing. Tomáš Groh
Managing director
HARTMANN – RICO a.s.  

Mgr. Václav Halama
Sales & Marketing Manager
HARTMANN – RICO a.s.

RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc.
Předsedkyně akademické rady
Academy of Health Care Management

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
Prezident
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky 

© 2015 HARTMANN - RICO a. s. · O krok dál pro zdraví